Med ønske om å doble omsetning

 

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad om de 8 årene og grunderlivet. 

Doble omsetning